Login

56$


9$


12$


7$


17$


127$


127$


50$


46$


5$


141$


159$


148$


75$


84$


127$


127$


63$


55$


75$


75$


84$


55$


48$


127$


36$


84$


WirKos - Profesional Wireless Systems & Network Solution

WirKos

           


                                                     

WirKos është përfaqësues eksluziv i Ubiquiti Networks për Shqipëri. 
Përbëhet nga staf i  profesionalizuar dhe i Qertifikuar nga Mikrotik dhe Cisco Networks.
Juve ju mbetet vetëm të vizitoni pikat  tona të shtjes në Tiranë dhe Shkodër. Me të njejtët Artikuj mund të furnizoheni edhe në Kompaninë tjeter me qender ne Fushëkosovë - KOSPROD, si dhe pikën në Prizren, Kosovë.

Posedojmë të gjithë artikujt e firmave të njohura botërisht te cilat janë te cekura më lartë, ku bëjmë shitje me shumicë dhe pakicë me Cmime simbolike për partnerët tanë me shumicë. ( Artikujt te të cilet është shënuar cmimi nuk është e përfshirë TVSH-ja ).

 

Who's Online

We have 3 guests online

Adresa:
Rr. e Durrësit, Kati i parë
Tirane
Shqipëri

sales@wirkos.com
+355 66 2229444
+377 44 654321
www.wirkos.com

Kontakti për Kosovë:
Work: +381 38 534 777
Mobile: +377 44 654 321
Email: admin@kosprod.com
IM: Wirkos Tirane (Skype)